Lidy van Dam Fonds

Naamgeefster Lidy van Dam was jarenlang directeur van centrum voor de kunsten De Aleph. Bij haar afscheid wilde zij geen cadeaus, maar geld voor een fonds waarmee bijzondere culturele activiteiten konden worden ondersteund. Zo is Stichting Lidy van Dam Fonds ontstaan.

Ongehoord

In 2005 vond de eerste aflevering van Ongehoord plaats in een volgepakt Utopia. Daarna volgde jaar op jaar prachtige edities. Na een aantal keren een zaalevenement te hebben georganiseerd, zijn we in de jaren daarna 'op reis' gegaan door gemeente Heusden. Daar kwamen we terecht op uiteenlopende locaties in diverse kernen: Drunen, Nieuwkuijk, Bedrijventerrein Het Hoog, De Hei (Groenewoud, Kasteeldreef, Poort van Heusden en omgeving) en Haarsteeg.

Organisatie

Lidy van Dam Fonds

Ongehoord_bestuur

Het bestuur van Stichting Lidy van Dam Fonds en de organisatie van Ongehoord bestaat uit:

  • Stefan Korthout, voorzitter
  • Lidy van Dam, secretaris
  • Angelique van Kessel, penningmeester
  • Ad Boom, mede-organisator Ongehoord
  • Nancy Profittlich, mede-organisator Ongehoord
  • Maarten van Weert, mede-organisator Ongehoord

Bovendien zijn we heel veel anderen zeer erkentelijk voor hun grote steun, deelname, bereidwilligheid en ideeën. Ze hebben een speciale plek in ons hart.